Menu

Legger ned pukkverket

Styret i Amrock har bestemt seg for å avvikle steinbruddsaktiviteten i Espevik i Tysvær. Det er cirka 25 lokale arbeidsplasser tilknyttet anlegget i Espevik.

Av admin | 25.01.2013 06:30:11

Ifølge h-avis vil Veidekke forsøke å finne arbeid til de ansatte som rammes, i andre deler av konsernet. Pukkverket vil bli drevet fram til påske før det legges ned.

Årsaken til nedleggelsen er at ledelsen mener det blir for vanskelig å drive lønnsomt framover.

Av Rolf Helge Tveit | 25.01.2013 kl.06:30