Menu
Kårstø

Legger ned gasskraftverket

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Naturkraft tillatelse til å stenge gasskraftverket på Kårstø, slik selskapet har bedt om.

Av admin | 10.03.2016 07:06:41

Dagens konsesjon for kraftverket går først ut i 2033, men det har ikke vært i drift de siste årene.

Naturkraft mener det heller ikke er grunnlag for lønnsom drift i tiden som kommer.