Menu
Arve Kambe

– Ledigheten skal ned

Revidert nasjonalbudsjett for 2016 viser at regjeringen nå skal bruke mer penger til vedlikehold og offentlige byggeprosjekter. Hensikten er å få ned arbeidsledigheten.

Av Egil M Solberg | 12.05.2016 07:02:06

– Med økte bevilgninger blir det flere oppdrag og sysselsatte i bygge- og anleggsvirksomhet, sier Arve Kambe (H) til Radio Haugaland.

Den foreslåtte økningen kommer i tillegg til tidligere vedtatte rekordhøye bevilgninger til veiformål for 2016, heter det i en pressemelding fra regjeringen.

– Maritim næring får også et løft. De får nå utsatt sin eiendomsskatt til neste år, opplyser Kambe.

Her er veiene på Haugalandet som nå får ekstra midler
E134 Skre – Førresbotn, veglys, Tysvær kommune: 5 millionar kroner
E39 Førlandkrysset, undergang, Tysvær kommune: 3 millionar kroner
Riksveg 13 Brattlandsdalen, skredsikringstiltak, Suldal kommune: 6 millionar kroner
E134 Etne – Steine, gang- og sykkelvegtiltak, Etne kommune: 9 millionar kroner
E39 Rødskrysset, trafikksikringstiltak, Sveio kommune: 10 millionar kroner
E39 Boravik – Grov, gang og sykkelvegtiltak, Stord kommune: 6 millionar kroner