Menu
NAV

Ledigheten har gått ned

Antallet helt ledige har gått ned med hele 14 % i Haugesund det siste året. På Karmøy har tilsvarende tall gått ned med 2 %. Haugalandet har også nedgang i antallet varslede permitteringer.

Av Egil M Solberg | 02.12.2016 11:25:11

– Ledigheten i Haugesund er imidlertid fortsatt høy, den er på 4,6 prosent. I Karmøy er ledigheten 3,8 prosent. Arbeidsmarkedet er ikke friskmeldt, seier Truls Nordahl, direktør i NAV Rogaland.

Det er også vekst i antallet ledige stillinger i Haugesund og på Karmøy.

Samlet er ledigheten 2,8 prosent i Norge.