Menu
NAV

Ledigheten går ned

Arbeidsledigheten i Haugesund er nå nede i 3,4 %, Karmøy har 2,9 % og Tysvær har kun 1,7 % arbeidsledighet. Det har vært en markant nedgang i antallet helt arbeidsledige det siste året.

Av Egil M Solberg | 30.06.2017 13:23:21

Nedgangen i Haugesund og på Karmøy er på hele 30 %.

Det er nedgang i ledigheten i alle kommuner i Rogaland utenom Vindafjord og Sauda, men her er variasjonene små.