Menu
nav

Ledigheten går ned

Justert for sesongvariasjoner viser utviklinga de to siste månedene en reduksjon i arbeidsledigheten på 3 prosent i Rogaland.

Av Egil M Solberg | 30.09.2016 13:27:35

Ved utgangen av september var 11 263 helt uten arbeid i Rogaland. Arbeidsledigheten er nå på 4,3 prosent av arbeidsstyrken. Dette er imidlertid en økning på 16 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

I Norge er arbeidsledigheten 2,8 prosent.

En del av nedgangen i arbeidsledigheten skyldes at flere deltar i tiltak gjennom NAV.

Variasjonene i ledigheten er også store mellom kommunene i Rogaland. Sandnes har høyest ledighet med 5,3 prosent, mens i Suldal er ledigheten kun med 0,9 prosent.