Menu

Leder budrunde

Engelsen Anlegg fra Stord ligger godt an til å sikre seg en kontrakt på hjemmebane. Oppdraget gjelder utbedring av fylkesveg 545 i Fitjar kommune mellom Vik og Rimbareid.

Av Eirin Marthinussen | 30.11.2016 14:07:11

Firmaet har gitt et anbud på 33,244 millioner kroner på tredje oppdrag i vegpakken Stord vestside. Det holder til en ledelse på nesten 29 prosent, skriver vareveger.no.

Konkurrentene er Vassbakk & Stol som vil ha 42,755 mill., og Bertelsen & Garpestad som vil ha 44,064 mill.

Dagens veg er dårlig egnet til å ta  unna trafikken på en forsvarlig måte. Vegbredden er for det meste fire meter. Store kjøretøyer som skal passere hverandre, er henvist til møteplasser.

Nå blir det omfattende masseutskifting, kurvaturen blir utbedret, og vegbredden blir utvidet til 7,5 meter. Det blir belysning og gang/sykkelveg på hele strekningen.
Jobben må fullføres innen skoleåret 2018/2019 begynner.