Menu

Laveste ledighet på 20 år

Ved utgangen av juni er det registrert 3883 helt ledige arbeidssøkere i Rogaland. Dette utgjør 1,8 prosent av arbeidsstyrken og er 39 prosent lavere enn i juni 2005. På Haugalandet var 892 personer registrert helt arbeidsledige.

Av admin | 30.06.2006 08:56:45

På Haugalandet (Haugesund, Sveio, Utsira, Tysvær, Vindafjord, Karmøy og Bokn) var 892 personer registrert helt arbeidsledige, noe som utgjør 2,2 % av arbeidsstyrken i området til Aetat Haugesund (Haugesund, Sveio, Utsira, Tysvær og Vindafjord) og 1,5 % i området til Aetat Kopervik (Karmøy og Bokn).

Sammenlignet med samme tid i fjor, er det i juni i år 688 færre arbeidsledige på Haugalandet. Vi må nesten tjue år tilbake for å finne lavere ledighetsprosent i Rogaland! Det er fortsatt stor etterspørsel etter arbeidskraft og rekrutteringsproblemene for næringslivet er ikke blitt mindre.

Av Egil Kr. Solberg | 30.06.2006 kl.08:5