Menu
Flyktninger
Arkivbilde: Kjell Bua

Laveste antallet asylsøkere siden 90-tallet

Vi må tilbake til 90-tallet for å finne like lave tall på antallet asylsøkere her i landet.

Av Egil M Solberg | 07.07.2017 21:08:14

Det kom 2.380 asylsøkere til Norge første halvår i år. Det er det laveste antallet siden 90-tallet, melder NTB ifølge Haugesunds Avis.

Mottakskapasiteten er bygd ned i takt med at antall beboere har gått ned. Isteden er kapasiteten bygget kraftig opp for å imøtekomme det store antallet søknader om familiegjenforening.

Med et regjeringsskifte kan det komme et langt høyere antall asylsøkere til landet igjen.

Øker antallet asylsøkere igjen, vil det skape utfordringer for driftsoperatører og kommuner ifølge UDI.

UDI opplyser ifølge avisa også at Norge nå har innfridd sin forpliktelse til å ta imot 1.500 relokaliserte fra Hellas og Italia for å avhjelpe situasjonen ved Schengens yttergrense.