Menu
Hydro Karmøy

Lavere resultat for Hydro

Hydros underliggende resultat før finansposter og skatt gikk ned til 2 667 millioner kroner i andre kvartal, sammenliknet med 3 208 millioner kroner i første kvartal 2015.

Av Egil M Solberg | 21.07.2015 06:12:30

Driftsintektene for Hydro Karmøy fabrikker gikk ned fra 3 088 millioner første kvartal til 2 524 i andre kvartal.

Bakgrunnen for nedgangen i lønnsomhet kommer hovedsakelig på bakgrunn av lavere aluminiumpriser og premier.

Høyere salgsvolum har imidlertid ført til de beste resultatene noen gang i nedstrømsvirksomheten siden Hydro ble et rent aluminiumselskap i 2007.

– Resultatene for dette kvartalet er påvirket av lavere priser, men jeg er glad for å se at etterspørselen øker og at aluminium overtar som foretrukket metall i flere og flere produkter, noe som har bidratt til rekordresultater i vår nedstrømsvirksomhet, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

Resultat etter skatt utgjorde 2 064 millioner kroner i andre kvartal, inkludert en netto valutagevinst på 346 millioner kroner grunnet urealiserte valutagevinster på gjeld i US-dollar, hovedsakelig i Brasil.

I forrige kvartal utgjorde resultat etter skatt 1 072 millioner kroner, inkludert et netto valutatap på 1 587 millioner kroner, som hovedsakelig er knyttet til kursoppgangen på US-dollar.

INVESTERINGER
Karmøy Metallverk har ved utløpet av 2.kvartal fullført cellestyringsprosjekt i elektrolysen på tid og kostnad. Prosjektet hadde en totalramme på 54 MNOK og har gått over 2 år.

Karmøy Metallverk vil iløpet av 2.halvår 2015 gjennomføre større vedlikehold av gassrensanlegget. Prosjektet har en totalramme på 15-20 MNOK.