Menu
Han vil helst ha bomstasjonene fjernet, men det er det ikke flertall for. - Da er det om å gjøre å redusere avgiftene så mye som mulig, sier Halleland.

– Lavere bomavgifter med Frp

- Frp har fått til en støtteordning som vil gjøre det billigere å kjøre gjennom bomringene. For Haugalandspakken betyr dette et tilskudd på 19,2 millioner kroner i året, sier Terje Halleland (Frp).

Av Egil M Solberg | 02.09.2017 18:07:53

Det er flere tiltak som skal på plass for å effektivisere og redusere kostnadene i bomringene for bilistene. Dette var et krav som Frp fikk gjennom i budsjettforhandlingene.

– Det skal bli færre og større driftsenheter. Dette vil gi stordriftsfordeler med betydelige kostnadsbesparelser. I tillegg skal det inn 500 millioner kroner i statlige midler. 19,2 millioner av disse støttemidlene skal til Haugalandspakken, forklarer Halleland.

Nye EU-regler gjør at det ikke lenger er mulig å gi så mye som 50 % i rabatt, men dette er noe bomselskapene kan løse på andre måter.

– Rabatten har liten betydning når rundt 90 % av bompasseringene skjer med 50 % rabatt. Folk flest har jo bombrikke og da vil en generell reduksjon i bomtaksten ha samme eller større effekt, sier Halleland og forklarer.

– Det skal hentes inn nesten 20 millioner kroner mindre i Haugalandspakken hvert år. Da kan man også redusere takstene slik at bilistene totalt sett også betaler mindre. I tillegg kommer innsparingene med stordriftsfordelen.

Nå skal pengene du betaler i bompenger gå til vei og ikke administrasjon forteller stortingsrepresentanten.

– Når vi ikke får fjernet alle bomringene, så skal vi kjempe for å redusere avgiftene maksimalt. Det som betyr noe, er hva folk flest har i utgifter per år. Den totale kostnaden med bompenger og skatter skal ned med oss i regjering, understreker Halleland.