Menu
politi

Lav politidekning

Politidekningen i Sør-Vest politidistrikt ligger under det nasjonale målet.

Av admin | 22.07.2016 05:55:02

Målet er to politifolk per 1000 innbygger innen 2020, melder NRK.

Ifølge tallene fra Politidirektoratet for første kvartal i år er dekningsgraden for Sør-Vest politidistrikt 1,38 per 1000 innbygger.

Sør-Vest politidistrikt dekker Rogaland og Haugaland og Sunnhordland politidistrikt.