Menu

Lav magasinfylling og lite nedbør

Forbruket av strøm er totalt sett redusert og prispresset i engromarkedet har avtatt. Likevel er det fortsatt kaldt vær og et høyt kraftforbruk i forhold til tidligere. Det har også vært lite nedbør så langt i år. Kun 1,6 TWh mot normalt 9,1 TWh.

Av admin | 27.01.2010 16:54:18

Strømnettet - stikkontakt
Lav magasinfylling og lite nedbør kan bety høyere strømpriser.

Magasinfyllingen for landet var ved utgangen av uke 3 på 54,4 prosent, som er 10,7 prosent under normalt.

Men høyest magasinfylling hadde Vest-Norge med 58,8 prosent – som er 6,3 prosent under normalen.

Av Egil Kr. Solberg | 27.01.2010 kl.16:5