Menu
HSH

– Lang utdanning vinner

Sysselsettingen i petroleumsnæringen vil gå ned i tiden framover, og andre næringer vil vokse fram. Næringer som benytter personer med lang utdanning, vil vokse sterkest.

Av admin | 16.11.2016 06:58:32

Det er hovedkonklusjonene i en rapport om sysselsetting og utdanningsvalg fram mot 2035 fra Statistisk sentralbyrå.

Ifølge rapporten vil det bli mangel på personer med pedagogiske fag, helseutdanning på videregående nivå og syke- og vernepleiere.