Menu

Landssvikarkivet åpnes

Nå blir det en gang for alle kjent hvem fra Haugalandet som ble rettsforfulgt etter andre verdenskrig.

Av admin | 20.05.2014 06:04:35

Riksarkivaren har bestemt at Landssvikarkivet fra rettsoppgjøret etter andre verdenskrig skal gjøres fritt tilgjengelig fra årsskiftet.

Oversikten inneholder opplysninger om 90.000 landssvikersaker og over 350 krigsforbrytersaker mot nordmenn som ble rettsforfulgt etter krigen.

Av Rolf Helge Tveit | 20.05.2014 kl.06:03