Menu

Lakserømming fra Feøy Fiskeoppdrett

Opp i mot 20.000 laks har rømt fra Feøy Fiskeoppdrett AS. Det var under avlusing av anlegget mandag, at arbeiderne på anlegget oppdaget mengder av fisk utenfor merdene.

Av admin | 29.01.2010 19:56:50

Da dykkere gikk ned for å undersøke merden, fant de et stort hull i noten.

–  Vi har ikke fått oppdaterte rapporter på hvor mye som er  slaktet ut og og eventuelt fisket opp igjen, men det skulle være 46.000 fisk i denne mæren, og mye av det antar man har rømt, sier regiondirektør Erik Ludvigsen i Fiskeridirektoratet region sør, til karmøylokal.

Av Egil M Solberg | 29.01.2010 kl.19:5