Menu
Lakselus

Lakselusa trives

I flere av fjordene som blir overvåket på Vestlandet er det observert mer lakselus enn i fjor.

Av admin | 30.06.2015 04:56:07

Tall fra Havforskingsinstituttet viser at det så langt i år, spesielt i Hardangerfjordsystemet, vil være betydelig mer lus enn de to foregående årene.

En kald vår med lite snøsmelting fører til økt saltinnhold i sjøen. Det gjør at lusa trives bedre.