Menu
Lakselus

Lakselus-fare for villfisk

Nærings- og fiskeridepartementet vurderer at det er høy risiko for at villfisk kan dø på grunn av lakselus på kyststrekningen mellom Karmøy og Sotra.

Av Egil M Solberg | 15.06.2017 12:50:08

Departementet er i gang med en vurdering av hvilke områder langs kysten at lakse- og aureoppdrett kan få lov til å vokse og hvor næringen ikke bør det, melder Nationen.

I slutten av mai kom en vurdering fra en ekspertgruppe, og nå har departementet offentliggjort de foreløpige vurderingene.

De aktuelle kyststrekningene har blitt kategorisert som røde, gule eller grøne ut fra risikoen.

Strekningen mellom Karmøy og Sotra er den eneste som er markert med rødt i vurderingen.

En endelig avgjørelse blir derimot ikke tatt før til høsten, skriver avisa.