Menu

Lågare kraftprisar i Noreg

Gjennomsnittsprisen på den nordiske kraftbørsen var 41,2 øre/kWh for Sør-Noreg og 43,7 øre/kWh for Midt- og Nord-Noreg i veke 49. I Sør-Noreg var prisen om lag den same som veka før, men den har falle med 13,0 øre sidan slutten av sept.

Av admin | 10.12.2008 13:44:18

I Midt- og Nord-Noreg var prisen 3,3 øre lågare enn i veke 48. Her har ikkje vekeprisen vore lågare sidan byrjinga av august. Høge tilsig i haust og lågare brenselsprisar har medverka til lågare kraftprisar i Noreg, melder NVE.

Egil Kr. Solberg | 10.12.2008 kl.13:4