Menu

– Lærere mobber

Elever i den videregående skole i Rogaland opplever like mye mobbing fra voksne i skolen som fra medelever, viser en undersøkelse fra i fjor.

Av admin | 04.10.2016 06:34:14

Nærmere 300 elever i videregående skole opplyste i fjor at de ble mobba eller trakassert av læreren flere ganger i måneden, melder NRK.

I dag skal fylkespolitikerne i opplæringutvalget stake ut veien videre for å bekjempe mobbing fra de voksne i skolene i Rogaland.