Menu

Lærer selvforsvar på skolen

Fylkestinget i Hordaland går inn for at jenter i den videregående skolen nå skal tilbys opplæring i selvforsvar.

Av Egil M Solberg | 25.06.2017 21:15:35

Forslaget er at det skal legges til rette for et pilotprosjekt på noen av de videregående skolene i fylket.

Denne høsten vil 3-5 videregående skoler bli invitert til å prøve ut en ordning hvor skolene legger til rette for selvforsvarskurs for jentene.

Kursene skal være frivillig og gjennomføres utenom vanlig undervisningstid.