Menu
shopping handel

Laber handelsvekst i Rogaland

Dårligere tider i oljå gir seg nå utslag i lavere vekst i handelen. For landet som helhet var det en gjennomsnittlig handelsvekst på 3,8 prosent i fjor.

Av admin | 10.06.2016 06:12:10

I Rogaland var veksten kun 1,6 prosent, melder Aftenbladet.

Særlig drar Stavanger-området tallet ned.

– Det er positivt at det faktisk er en vekst, men den er langt lavere enn ellers i landet, sier Tone Thorsdalen, banksjef for bedriftsmarkedet i SR-Bank.