Menu

La seg flat – får bevillingen tilbake

17.januar besluttet Haugesund kommune å stenge Buddy Bar på indre kai på grunn av ureglementere forhold i søknadsprosessen om overdragelse av skjenkebevilling. Nå er bevillingen på plass.

Av admin | 15.02.2007 07:31:59

Eier Olav Seljestad fra Odda har lagt seg flat og beklaget det han kaller en «misforståelse av regelverket». Selskapet hans ble ikke fullstendig registrert i foretaksregisteret før 17.januar i år, nesten seks måneder etter at de overtok driften av stedet. Nå er alle nødvendige papirer i orden og rådmann Hildegunn Staurseth har bestemt seg for å la det stå til denne gang, men hun ønsker rutinene innskjerpet i fremtiden. I går ettermiddag besluttet formannskapet i Haugesund å vedta rådmannens forslag til vedtak og gav Buddy Bar Haugesund A/S bevilling for salg av øl, vin, sterkvin og brennevin frem til 31.mars neste år.

Av Magnus Berning | 15.02.2007 kl.07:3