Menu

La overfall ut på sosiale medier

En 41-åring fra Karmøy er dømt for vold etter et overgrep som ble filmet og lagt ut på sosiale medier. Det var to menn som slo offeret. Den dømte mannen brukte slåsshanske.

Av Egil M Solberg | 14.01.2018 14:49:02

Det var en sommerdag i 2016 at besøket endte med håndgemeng. Mannen de besøkte ble lagt i bakken og slått i ansiktet flere ganger.

Bakgrunnen for volden var at fornærmede tidligere samme dag ved to anledninger hadde vært i klammeri med tiltaltes bror.

Under overgrepet fikk 41-åringen hjelp av den andre voldsmannen med å få en ledning rundt fornærmedes bein og kropp.

Deler av hendelsesforløpet ble filmet og lagt ut på sosiale medier. Videoen ble fremvist for retten.

Saken ble også sendt Konfliktrådet for mekling, slik partene samtykket i – men
ingen av dem møtte i det berammede møtet. Dermed endte saken i domstolen.

41-åringen er dømt til å betale en bot på 7 500 kroner. Den andre voldsmannen har tidligere vedtatt en bot på 5 000 kroner.