Menu
fiske
Arkivfoto/Privat.

Kvoteavtale på plass med EU

Fiskeriavtalen mellom Norge og EU for 2016 ble i dag undertegnet. Avtalen innebærer enighet om kvotenivå for fellesbestander og utveksling av gjensidige fiskemuligheter i hverandres farvann.

Av Egil M Solberg | 04.12.2015 23:39:01

– EU er nå i gang med å innføre sin nye felles fiskeripolitikk med blant annet et forbud mot utkast av fisk. Selv om det skal innføres gradvis er dette svært positivt og godt nytt for våre felles bestander i Nordsjøen, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Den årlige bilaterale avtalen mellom Norge og EU er omfattende og gir gjensidige fiskemuligheter på en rekke fiskebestander.

Kvotene
Situasjonen for torsk i Nordsjøen er bedre enn på mange år og kvoten er satt til 33 651 tonn. Kvoten til Norge blir 5721 tonn.

Bestanden av nordsjøsild er i god forfatning og kvoten er satt til satt til 518 242 tonn, i tråd med den nye forvaltningsplanen. Den norske kvoten er på 150 290 tonn.

For sei følger partene forvaltningsplanen og kvoten for 2016 er satt til 65 696 tonn. Den norske kvoten er 34 412 tonn.