Menu

Kvinner vet mindre om pensjon enn menn

Kvinner vet mindre enn menn om egen pensjon. Også interessen for langsiktig sparing er ulikt fordelt mellom kjønnene. Kvinner kan som regel vente seg lavere pensjon enn menn og har også færre oppsparte midler.

Av admin | 17.06.2008 13:43:53

84 prosent av yrkesaktive norske kvinner mellom 25 og 62 år vet ikke hva de vil motta fra folketrygden når de går av med pensjon. Tilsvarende tall for menn er 68 prosent, viser en måling Synovate har gjort for Storebrand.

64 prosent av kvinnene oppgir dessuten at de ikke har noen egen pensjonssparing, mens den tilsvarende andelen blant menn er ti prosent lavere. Bare 16 prosent av kvinnene sparer i fond.

– Disse ulikhetene er veldig uheldige. Kvinner kan som regel vente seg lavere pensjon enn menn og har færre oppsparte midler. Behovet for å ta økonomiske grep er tilsvarende høyere, sier forbrukerøkonom Knut Dyre Haug i Storebrand.


Av Helge Bro Matland | 17.06.2008 kl.13:4