Menu

Kvinner flytter til byene

Andelen kvinner i distriktene synker drastisk her i landet, men ikke på Haugalandet. Tallet på utenlandske statsborgere passerte også en halv million i 2014.

Av Egil M Solberg | 13.03.2015 00:00:46

Størst kvinneandel finner vi i de minste kommunene på Haugalandet. På Utsira er 60 % av innbyggerne kvinner. Bokn har 51,6 % kvinner.

Haugesund har en kvinneandel på 47,5 %. Karmøy har 49,2 %. Tysvær har 48,5 % og Vindafjord 46,1 %.

Én av 10 er utenlandske statsborger
Med 512 200 bosatte utgjorde de utenlandske statsborgerne 9,9 prosent av folketallet i Norge ved årsskiftet. Totalt folketall her i landet var 1. januar på 5 165 800.

Tallene som kartet tar utganspunkt i er hentet fra Statistisk Sentralbyrå sine nettsider.