Menu
domstol

Kvinner dømt etter skilsmisse

Da to kvinner på Karmøy skulle skille seg, oppsto en konflikt om oppgjøret. Da den ene kvinnen forfalsket et skjøte, havnet saken i retten. Nå er hun dømt til betinget fengsel. Saken er anket.

Av Egil M Solberg | 13.12.2017 13:14:16

Det var en 33 år gammel kvinne som sto anklaget for å ha forfalsket skjøte på deres felles bolig.

Den fornærmede kvinnen mente å ha krav på å få utbetalt 90 000 kroner som hun hadde med seg inn i ekteskapet fra forrige forhold hun hadde vært i. Videre at hun hadde krav på 10 000 kroner som tiltalte hadde belastet hennes kredittkort like i forkant av bruddet, samt krav om å få tilbakebetalt penger som manglet på barnas sparekontoer.

Hun nektet å signere på skjøte som overførte boligen og lånet til den andre kvinnen, før det de var kommet til en enighet om oppgjøret.

Retten finner det skjerpende at det er tale om et forfalsket skjøte, som etter tinglysing i grunnboken, gir vedkommende en rettslig posisjon i dette offentlige registeret.

33-åringen ble dømt til betinget fengsel i 21 dager som utsettes med en prøvetid på to år, samt at hun må betale saksomkostninger på 3.500 kroner.

Kvinnen hevder selv å være uskyldig dømt og har anket saken.