Menu

Kvinnemangel i kommunestyrene

37,5 prosent av representantene som ble valgt inn i kommunestyret i Haugesund ved forrige valg var kvinner. I Karmøy var kvinneandelen bare 21,4 prosent.

Av admin | 16.07.2014 03:00:39

Denne høsten starter nominasjonsprosessen for de fleste partier foran neste års kommunevalg, og dermed legges det sterke føringer for hvor stor andelen blir den neste perioden.

På landsbasis var kvinneandelen 49,7 prosent.

Av Rolf Helge Tveit | 16.07.2014 kl.06:00