Menu

Kunstig koalisjon på oppløpssiden

RETT PÅ SAK: Den rødgrønne koalisjonen er en politisk kunstig og unaturlig konstruksjon, som later til å være på oppløpssiden. Når neste år er omme, kan Ap kanskje regjere alene.

Av admin | 30.12.2009 09:12:35

   
    Kommentar av
    Ragnar Larsen.

 

På årets nest siste dag kan vi se tilbake på et år hvor norsk politikk har utkrystallisert tre hovedtrekk: Arbeiderpartiet har for alvor strammet tømmene i Regjeringens trespann. Samtidig har høyresiden styrket stillingen, ikke minst som følge av Høyres styrkede stilling. Sentrum er så godt som borte i norsk politikk.

Disse hovedtrekkene vil vi dra med oss inn i det nye året. Det er ingen dristig spådom å forutsi at todelingen av det politiske landskapet vil bli ytterligere markert.
Venstre og Kristelig Folkeparti har selv valgt et sidespor i politikken og vil trolig gå undergangen gradvis i møte. Velgerflukten vil virke som aktiv dødshjelp.

Den rødgrønne koalisjonen befinner seg på oppløpssiden. Den indre slitasjen er merkbar. Det er i grunnen ikke så rart. Regjeringsprosjektet er en kunstig konstruksjon. Et moderne sosialdemokrati i trespann med to konserverende, tilbakeskuende og stillstandsorienterte partier er et helt unaturlig byggverk.

Regjeringen overlevde valget med et nødskrik. Juniorpartiene gikk tilbake, mens
Arbeiderpartiet styrket stillingen. Tiden etter valget har vist at Ap er seg sin posisjon bevisst. Det er Ap som styrer landet. SV og Sp får være med så lenge de selv vil, men må innordne seg et mer styringsvillig, maktorientert og selvbevisst Stoltenberg-parti.

Spørsmålet er hvor lenge et progressivt parti som Arbeiderpartiet orker å operere med to bremseklosser i regjeringsmaskineriet. Det kan meget vel tenkes at koalisjonen sprekker. I det nye året vil forvaltningsplanen for havområdene utenfor nordre Nordland og Troms foreligge.
 
Det kan tenkes at Jens Stoltenberg, som er en dyktig kompromissarkitekt, får til en løsning i spørsmålet om leteboring utenfor Lofoten og Vesterålen som alle regjeringspartier kan leve med ? inntil videre. Men det er også tenkelig at Ap legger større vekt på LOs og industriens interesser enn på SVs hobbystandpunkter. Da blir koalisjonen sprengt.

Enda større sprengkraft har trolig de forestående innstrammingene av det offentlige overforbruket av penger. Både statsministeren og finansministeren er helt tydelige på at sløsingen med oljepenger må opphøre. Dette vil ramme særlig SV midt i hjerteroten. Hittil har Regjeringen som følge av gode økonomiske tider kunnet øse ut midler til likt og ulikt. Pengeflommen har dekket over Regjeringens indre vansker.

Kutt i offentlige utgifter blir noe helt nytt for denne regjeringen. Finansminister Sigbjørn Johnsen begynner i den rette enden ved å be de rødgrønne stortingsgruppene hjelpe til med å finne reduksjoner i 2011 som tilsvarer 4 prosent av 2010-budsjettet. Hovedtrekkene i budsjettet for 2011 legges allerede på budsjettkonferansen i mars. Dette blir krevende for SV, som med fortsatt svake meningsmålinger kan fristes til å tre ut av regjeringen for å fylke seg under rene og røde faner.

Meningsmålingene i høst har vist en samlet tilslutning for Høyre og Frp på mellom 42 og 45 prosent. Den dagen målingene nærmer seg 48-50 prosent, er det skapt et velgertrykk som vil tvinge de to partiene til å nærme seg hverandre og i løpet av stortingsperioden finne et minste felles multiplum av en plattform som kan presenteres for velgerne i 2013 som et alternativ til den da sittende regjering.

Politisk interesserte nordmenn har mye interessant og nyskapende å se frem til både på den ene og andre siden. Godt nytt år!

Av KOMMENTATOR: Ragnar Larsen | 30.12.2009 kl.09:1