Menu
Rådhuset i Haugesund kommune. FOTO: E Solberg

Kulturstøtte i Haugesund

Kun 97 000 kroner ble utdelt i Kultur- og Festivalutvikling KFN i Haugesund denne uken. Det var totalt søknader inne for 900 000 kroner.

Av Egil M Solberg | 03.02.2016 18:13:49

Økonomien er som kjent dårlig i kommunen og nå vil dette også kunne gå ut over kulturtilbudet i kommunen.

Bare noe over 10 prosent av de omsøkte midlene imøtekommes.

Styret for Kultur- og festivalutvikling KF (KUF) avsatte kr 295 000,- til arrangementstøtte for 2016 i budsjettbehandlingen. Summen fordeles på to søknadsrunder: 15. januar og 15. august.