Menu

Kulden stenger kirker

To kirker i Etne er delvis satt ut av drift på grunn av kulden. - I Gjerde og Stødle kirke vil det ikke bli holdt gudstjenester inntil videre, sier sogneprest Harald Grønnevik til Grannar.

Av admin | 13.01.2010 10:06:57

– I stedet vil Grindheim kirke bli benyttet, og i første omgang gjelder det søndagens gudstjeneste i Stødle, sier Grønnevik.

Sognepresten opplyser at gravferder vil bli forsøkt gjennomført i de to kirkene.

Av Sarah Elise Falkeid | 13.01.2010 kl.10:0