Menu

Kritiske til tigging på Vestlandet

Vestlandet og Sørlandet, samt Telemark, er steder hvor folk ivrer mest for et tiggeforbud. Selv om det er i de større byene tiggerne er både flest og mest synlige. 60 prosent av innbyggerne i tettsteder vil ha et nasjonalt forbud.

Av admin | 02.05.2014 08:05:06

En undersøkelse Norstat har utført for NRK viser at det verken er utdanning, alder eller kjønn som er avgjørende for hvem som ønsker et tiggeforbud i Norge.

Innbyggere på tettsteder med færre enn 5000 innbyggere er mest negative til tigging, viser undersøkelsen.(nrk)

Av Veronica Rona Thomassen | 02.05.2014 kl.09:37