Menu
fly norwegian

Kritisk til seteavgiften

En innføring av flyseteavgiften vil kunne svekke konkurransen og bør derfor utsettes og utredes mer. Det mener Konkurransetilsynet.

Av admin | 17.02.2016 07:24:07

De sier forslaget, slik det nå foreligger, vil kunne hindre selskapene i å konkurrere på lik linje.

Ryanair er blant selskapene som har truet med å trekke seg helt ut av Norge om flyseteavgiften kommer.