Menu
Bømlo nye kirke. FOTO: Flickriver

Kritisk til homovigsel

Aksel Lygre, sokneprest i Bømlo, er kritisk til vedtaket om å tillate vielser av likekjønnede par i Den norske kirke. På Karmøy vil ingen prester vie homofile.

Av Egil M Solberg | 13.04.2016 09:41:39

Prosten i Karmøy sier at det ikke finnes en eneste prest på Karmøy som vil vie to av samme kjønn. Kvinnheringen melder i dag at alle prestene i Kvinnherad også sier nei, skriver hnytt.

Mandag stemte 88 av 115 delegater for likekjønnet vigsel under kirkemøtet i Trondheim.

Aksel Lygre, sokneprest i Bømlo, var ifølge Haugesunds Avis en av dem som mislikte vedtaket.

– Jeg tror ikke det er gitt tilstrekkelig med gode teologiske grunner for å forlate kirkens klassiske standpunkt i saken. Jeg er opptatt av at vi som har dette synet ikke må bli oppfattet som fordømmende av den grunn, sier Lygre, ifølge avisa.