Menu

Kritiserer sykemeldende leger

Trygdesjef i Haugesund, Aase Mette B. Sele, mener arbeidslivet må ha rom også for dem som ikke yter 100 prosent, og kritiserer legene for at de ikke skriver flere graderte sykmeldinger

Av admin | 28.02.2007 07:52:58

Haugesund ligger dårlig an når det gjelder å skrive ut graderte sykmeldinger, selv om kommunen langt fra er klasseversting i vårt distrikt. I fjorårets tredje kvartal var bare 12,2 prosent av sykmeldingene i Haugesund gradert. På landsbasis var prosentandelen 17,2.

– Pasienten må spørre legen sin om det er helsefarlig å gå på jobb. Og snakke med sjefen sin om hva sjefen kan gjøre. Det er ikke vår oppgave å fortelle legene at de har et ansvar i denne saken. Vi kan bare lykkes dersom legen også tar ansvar, sier sier trygdesjefen til Haugesunds Avis.

Av Helge Bro Matland | 28.02.2007 kl.07:5