Menu

– Kritikken er ikke uventet

Riksrevisjonens rapport i Terra-saken viser at de store økonomiske tapene kunne vært unngått. Det mener ordfører i Haugesund, Petter Steen. Kommunal- og regionaldepartementet frå kraftig kritikk for mangelfull saksbehandling i Terra-saken.

Av admin | 11.06.2008 00:01:25

– Kritikken er ikke uventet. Vi har lenge stilt spørsmål ved hvordan det var mulig å gjøre den lovtolkningen i 2002 som tydelig ble overprøvd av Justisdepartementets lovavdeling i 2008, sie Steen til NRK.
 
– Det oppsiktsvekkende er at departementet oppdaget feilen allerede i 2006, men ikke ga beskjed til Vik kommune at de hadde tatt feil. Hvis kommunene hadde fått beskjed om å selge obligasjonene i 2006 da markedet var et helt annet, så er det grunn til å tro at tapene for kommunene hadde blitt adskillig mindre enn det ble i etterkant, sier Steen.

Han er likevel ikke så opptatt av om rapporten frikjenner kommunene i Terra-saken.
 
– Jeg er ikke så opptatt av det. Vi har hele tiden fra Haugesund kommunes side ment at det er mange parter som har gjort dumme ting i denne Terra-saken. Det vil være veldig dumt av Terra-kommunene å si at her har en blitt lurt av andre. Vi må også ta ansvar for de vedtakene vi har gjort, sier Steen.

Publisert av Helge Bro Matland | 11.06.2008 kl.06:1