Menu
En stor flott film-animasjon ble presentert for det fremtidige prosjektet.

Kritikk mot ledelsen i FMP

Ledelsen i Fjord Motorpark får nå kritikk etter at dommen i lagmannsretten falt. - Fjord Motorpark ligger nå død i vannet, sier Nils W. Krog i MDG Karmøy. Arvid Grimstedt i FMP avviser kritikken.

Av Egil M Solberg | 02.02.2016 10:53:03

– Det har gått opp for de fleste at det ikke finnes en «quick fix» for å få prosjektet på skinner igjen. Mange småklubber har tapt sparepengene sine og er rasende, sier Krog i en uttalelse i formiddag.

Han viser i dag til en lang rekke urealistiske og kontinuerlige overpositive utspillene fra ledelsen, som han mener henger sammen med store økonomiske problemer i selskapet.

– Til tross for dette velger man altså å presentere en tidsplan med byggestart tidlig 2016 og åpning i august 2017, understreker Krog i meldingen.

Det var i realiteten mange momenter som var usikre og kunne stanset prosjektet.

– For å få inn nok penger i en emisjonen, velger man å «pynte litt» på sannheten, mener han.

Uttalelser fremstår nå som festfyrverkeri.

– Uttalelser fra ledelsen i Fjord motorpark om økonomi og prosjektfremdrift kan i fortid og fremtid dessverre i beste fall karakteriseres som et festfyrverkeri av velmenende inkompetanse, sier Krog.

Nå vil mange være mer kritisk til fremtidige utspill.

– Er man privat investor eller politikere med ansvar for kommuneøkonomi, bør man ta fremtidige utspill fra FMP for det det er, nemlig partsinnlegg i et komplisert, omstridt og økonomisk usikkert prosjekt, avslutter Nils W. Krog i MDG Karmøy.

Svarer på kritikken
– Vi har ikke gjort noe galt, dette er en uheldig fremstilling, sier leder Arveid Grimstvedt i FMP.

Han forsikrer om at motorparken vil bli bygget selv om saksbehandlingsfeilen i Karmøy kommune førte til et nederlag i lagmannsretten.

– Det er bare en del av området vi nå ikke får bygge på. Resten av parken blir uansett bygget, understreker Grimstvedt.

Vil avholde pressekonferanse
Motorparken jobber nå med å få detaljene på plass for den reviderte motorparken og planlegger en pressekonferanse når planene er klare.

– Da blir det også anledning til å stille kritiske spørsmål. Vi har ingenting å skjule. Vi jobber hardt for å få bygget et anlegg for motoridrett på Haugalandet og skape arbeidsplasser og det skal vi fortsette med, sier en bestemt Grimstvedt til Radio Haugaland.