Menu
flyktninger

Kriseplan for 60.000 asylsøkere

Norske kommuner må trolig forberede seg på å ta inn langt flere flyktninger og asylsøkere enn tidligere antatt.

Av admin | 07.10.2015 07:41:40

Utlendingsdirektoratet legger nå  kriseplaner for at det kan komme flere enn 60 000 til Norge innen utgangen av neste år.

I så fall blir mottaksapparatet presset til det ytterste av hva det kan tåle, mener UDI.