Menu

KRIPOS til branntomta i Haugesund

Politiet er styrket i sin teori om at brannen i sentrum av Haugesund var påsatt lørdag morgen. Nå har politiet i Haugesund bedt om bistand fra Kripos.

Av admin | 08.06.2008 15:00:37

Kripos sine mannskaper ankom politidistriktet søndag ettermiddag og starter arbeidet på branntomta så snart det er praktisk mulig.

Politiet er sparsomlige med informasjon i forhold til hvorfor politiet nå jobber ut fra at brannen var påsatt.

Tre eldre ubebodde hus ble totalskadd i brannen nord i Haraldsgata lørdag morgen. Husene er ubebodde og ingen kom til skade. Et gatekjøkken var i ferd med å avvikle sin drift på stedet og det er planlagt nybygg på tomta.

Av Egil M Solberg | 08.06.2008 kl.14:5