Menu

Kriminelle kan miste trygderettigheter

Utlendinger som kommer til Norge og bryter loven slik at de havner i fengsel i mer enn ett år, blir belønnet med medlemskap i folketrygden. Nå vil statsråd Hanne Bjurstrøm gjøre en ny vurdering av trygderettighetene.

Av admin | 06.01.2010 13:14:46

Hanne Bjurstrom
– At utlendinger som kommer til Norge og bryter loven blir medlemmer i folketrygenkan virke både
urimelig og i strid med allmenn rettsfølelse, hever statsråd Bjurstrøm. 

? Jeg ser at opplysningene som framkommer i media i dag kan virke urimelige og i strid med allmenn rettsfølelse, sier hun.

Hittil har det nemlig vært slikt at utlendinger som kommer til Norge og begår kriminalitet som gir dem minst ett års fengsel, får dekket helseutgifter på linje med nordmenn. Dersom de dømmes til mer enn tre års fengsel, opparbeider de i tillegg rett til pensjon. EØS-borgere får dette utbetalt selv om de blir utvist fra Norge.

? Jeg vil sørge for en vurdering av om det innenfor gjeldende regelverk kan være aktuelt å begrense trygderettighetene til utenlandske innsatte i norske fengsel, eventuelt om det bør gjøres lovendringer, sier statsråden.

Av Egil Kr. Solberg | 06.01.2010 kl.17:0