Menu
lanbruk bonde

Krever kumosjon

Mattilsynet skal nå sjekke om bøndene oppfyller kravet om at alle storfe skal ha minst åtte uker med frisk luft og mosjon i året.

Av admin | 23.06.2016 05:59:58

På landsbasis gjelder det rundt 230.000 melkekyr. Mange bønder mener kravet er vel strengt, ifølge NRK.

Moderne drift med robotmelking og lang avstand mellom fjøs og beite kan gjøre kravet vanskelig å oppfylle.