Menu

Krever bedre skole

Inneklimaet ved Haraldsvang skole er så dårlig at elevene må være ute i friminuttene uansett vær. Skolegården har bare ti ødelagte sitteplasser å tilby 500 elever, skriver Haugesunds Avis.

Av admin | 15.11.2012 06:48:09

Nå har elevrådet sett seg lei på det dårlige læringsmiljøet og krever at politikerne setter av penger til å ruste opp skolen.

Politikerne vedtar det endelige budsjettet for Haugesund i bystyret 28. november.

Av Rolf Helge Tveit | 15.11.2012 kl.06:48