Menu

Krangler om skatt

Arbeiderpartiet vil kjempe mot å fjerne skatten på bedriftenes produksjonsutstyr og installasjoner. Det opplyser stortingsrepresentant Hege H. Liadal i en pressemelding.

Av Egil M Solberg | 05.11.2017 16:21:35

Dette er en varslet endring fra Sundvolden erklæringen om å fjerne eiendomsskatt på produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner i verk og bruk.

Kommuner som Tysvær og Karmøy kan tape store inntekter dersom forslaget blir vedtatt uten kompensasjoner.

– Arbeiderpartiet støtter kommunene, og varsler med dette at partiet vil stemme mot regjeringens forslag, sier Liadal (Ap).

– Dette vil selvfølgelig rammen noen kommuner negativt, men næringslivet som er rammet av denne skatten vil få reduserte utgifter, bedre forutsigbarheten, bedre lønnsomheten og bidra til økte investeringer og arbeidsplasser, forklarer stortingsrepresentant Terje Halleland (Frp).

Fremtredende lokale næringslivsledere sto frem under valgkampen for å kjempe for å få fjernet skatten de mener hindrer dem i vekst og ansettelser.

– Denne skatten har næringslivet oppfattet som problematisk, spesielt er det også at kommunene tolker grunnlaget forskjellig. Dette har ført til konkurransevridning, forklarer Terje Halleland (Frp).

I Arbeiderpartiet ser de imidlertid på forslaget som et velferdskutt i kommunene.

– Med regjeringens forslag vil kommunene tape 1,2 milliarder kroner som i dag blant annet brukes til barnehageplasser, skoler og eldre. Det er penger vi fremdeles trenger for å sikre innbyggernes velferd, sier Liadal.

Regjeringen har tidligere gitt løfte om at kommunene skal få beholde en større andel av de inntektene som skapes lokalt, noe mange kommuner mener er positivt for å ivareta velferdsordningen.