Menu
domstol konfliktråd

Krangel om leieavtale

Da utleier av et næringsbygg i Haugesund ville ha en ny avtale, trakk leietakeren seg og ville flytte ut. Da oppsto det en uenighet mellom partene og saken havnet i retten.

Av Egil M Solberg | 26.04.2015 02:10:54

Det ble inngått en avtale om utleie av en næringseiendom i Haugesund i 2008. Da avtalen løp ut i 2011 ville huseier ha en ny avtale og la frem et forslag.

Leietaker ville ikke akseptere de nye betingelsene og det oppsto en uoverensstemmelse mellom partene og leietaker flyttet ut.

Utleier hevdet at leietaker flyttet ut før oppsigelsestiden og kom med et erstatningskrav på nesten 90 000 kroner.

Utleier tapte saken fordi husleieavtalen var uklar i forhold til oppsigelse av leieavtalen. Utleier må også betale saksomkostninger på 21 240 kroner.