Menu

Kraftselskap på sparebluss

Kraftbransjen har de siste årene opplevd en kraftig nedgang i kraftprisene og resultatene er vesentlig svekket. Det gjør det nå krevende å få utviklet nye prosjekt.

Av Egil M Solberg | 10.06.2016 10:37:57

Kraftselskapet SKL startet i mars 2016 arbeidet med å se på det samlede ressursbehovet i selskapet, heter det i en pressemelding.

Det innebærer at kraftselskapet skal gjennomføre innsparing på 20 millioner kroner i driftskostnader innen 2020.

Dette omfatter blant annet en reduksjon i antallet ansatte med 15 årsverk.