Menu

Kraftproduksjonen gjenopptatt ved Suldal 1

Hydros kraftverk Suldal1 på Nesflaten i Suldal er igjen i full produksjon. Suldal 1 har en årlig kraftproduksjon på om lag 1 TWh, noe som tilsvarer kraftforbruket til 50.000 gjennomsnittlige norske husstander.

Av admin | 22.01.2010 10:47:11

Hydro krafttunnel 
Fra den ny kraftstasjontunnelen.
Foto: Hydro.
Produksjonen ved kraftanlegget ble stanset i midten av mar i fjor. Årsaken var en skade på det 300 meter lange røret som leder vann inn i kraftstasjonen. Skaden ble oppdaget i forbindelse med en rutineinspeksjon i kraftanlegget.

Hydro valgte å lage en ny sjakt og en ny tunnel i stedet for å reparere det ødelagte røret. Med dette nye konseptet blir vannet nå ledet gjennom en loddrett sjakt og en tunnel før det finner veien gjennom et nytt stålrør og inn i kraftstasjonen.

 

Av Egil Kr. Solberg | 22.01.2010 kl.10:4