Menu

– Kraftprisen er hovedproblemet for Hydro

– I forhold til et nytt aluminiumsanlegg på Karmøy så er ikke dette helt og holdent kjørt, men det ser ikke lyst ut. For øyeblikket virker finanskrisen kraftig negativt inn, sier fagforeningsleder Terje Friestad til Industrien.

Av admin | 20.01.2010 13:30:20


– For øyeblikket virker finanskrisen kraftig negativt inn på Hydro, Karmøy, forteller fagforeningsleder
Terje Fristad. (Foto: Radio Haugaland).

– Dessuten behøves det tilleggskraft til akseptable priser for å bygge ut og det får vi ikke slik det ser ut nå, sukker Fristad.

Det har gått over et halvt år siden Søderberg-anlegget hos Hydro Karmøy stoppet. Både de som måtte gå og de som er tilbake er preget av at det har vært en tøff prosess, foteller fagforeninsgleder Terje Friestad til Industrien.
 
? Det fleste har også blitt klar over konsekvensene av et så dramatisk kutt. De er nå mer bevisste på hva slike store prosesser kan føre til av belastninger, men også av positiv utvikling, sier han
 
Kraftpriser hovedproblemet
Selv om Norge har utslippsfri vannkraft er 30 prosent av kraftprisene relatert til CO2-avgifter i Europa. Det kan umulig være hensikten med disse avgiftene.

? Uten pålsag av kraftprisen på 30 % ville prisene havnet på samme nivå som i resten av Europa, og det ville vært mye større muligheter for at en utbygging ble realisert, sier Terje Friestad til Industrien.  

Av Egil Kr. Solberg | 20.01.2010 kl.13:2