Menu

Kraftige bøter

Securitas og Uno-X Energi har fått bøter på til sammen 6,5 millioner kroner etter utslipp av dieselolje på Karmøy i 2011. Det skriver Haugesunds Avis.

Av admin | 23.01.2013 06:51:28

Uno-X har fått fire millioner i bot, Securitas 2,5. Begge selskap har godtatt bøtene. 121.000 liter diesel rant ut under lekkasjen, rundt 20.000 liter kom ut i Karmsundet.

Av Rolf Helge Tveit | 23.01.2013 kl.06:51