Menu

Kraftig vekst i kommunale avgifter

Kommunale avgifter har vokst tre ganger så sterkt de siste ti årene som andre priser her i landet. I gjennomsnitt betaler vi nå drøyt 11.000 kroner i kommunale avgifter, skriver VG og det er en økning på 60 % siden 2002.

Av admin | 24.07.2012 06:29:57